Projekt pt. „Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.05.00-00-A013/20-00. Okres realizacji 01.11.2020 r. – 31.10.2023 r.

Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego w Opolu jest miejscem, do którego mogą zgłosić się studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego. Powstało z myślą o osobach, które szukają równowagi w życiu, znalazły się w trudnej sytuacji, chciałyby zadbać o swoje zdrowie psychiczne czy skupić się na rozwoju osobistym. Zespół Centrum Wsparcia Psychologiczno- Terapeutycznego tworzą specjaliści, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem zapewnią profesjonalną pomoc i wsparcie w różnorodnych trudnościach życiowych. Jest to także miejsce rozwoju, refleksji i uważności, w którym jest czas i przestrzeń, na przyglądanie się sobie, własnym celom, a także kierunkom  rozwoju.

W celu zapisania się na rozmowę z psychologiem, bądź psychoterapeutą należy uprzednio wypełnić formularz zgłoszeniowy. Aby przejść do formularza kliknij tutaj. (UWAGA !!! Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy musisz zalogować się do swojego konta Microsoft. W tym celu Loginem będzie e-mail studencki – numeralbumu@student.uni.opole.pl; Hasło: takie jak do poczty/usosa) 
Po wypełnieniu formularza pracownik CWPT skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania. Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z Instrukcją świadczenia usług przez CWPT UO, który znajduje się zakładce DOKUMENTY. W dniu wizyty należy złożyć dokumenty, znajdujące się w zakładce Załączniki do Instrukcji Świadczenia Usług przez CWPT UO

The Psychological and Therapeutic Support Centre in Opole provides support for students and employees of the University of Opole. It was created for people who are looking for balance in their lives, who have found themselves in a difficult situation, who would like to care for their mental health, or focus on personal development. The team of the Psychological and Therapeutic Support Centre consists of specialists, who, using their expertise and experience, provide professional help and support in various life difficulties. It is also a place for development, reflection and insight, where there is time and space to look at oneself, one’s own goals and directions for development.

To sign up for an appointment with a psychologist or psychotherapist, you should fill in the application form first. To open the form, click here.
After receiving the form, a PTSC staff member will contact you to arrange an appointment. Counselling will be conducted in English. Before completing the form, please read the Instruction for the provision of services by CWPT UO, which can be found in the DOCUMENTS tab. On the day of the visit, the documents that can be found in the Attachments to the Instructions for Provision of Services by CWPT UO should be submitted.

 

WYDARZENIA


SPEED FRIENDSHIP-ING czyli powrót do realu! Spotkanie o relacjach - dla relacji... DLA CIEBIE!

Spotkanie z krytykiem wewnętrznym - EDYCJA 2

 

 

 

 

”Na deskach własnego teatru”- czyli psychologiczne eksperymenty z rolą z teatralną.

"Spotkanie z krytykiem wewnętrznym"

,,O czym śniła Śpiąca Królewna. Warsztatowe spotkanie z miłością romantyczną.”